Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Компютърен анализ на транспортни съоръжения

Компютърен анализ на транспортни съоръжения
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Боян Дамянов

В предложения курс студентите получават знания, свързани с дисциплините: Строителна статика, Теория на еластичността и пластичността, Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Разработени са алгоритми за изследване на нелинейното поведение на конструкциите в статическа и динамическа постановка. Моделират се реални обекти от областта на стоманобетонните и металните конструкции (сгради и мостови съоръжения). Провежда се автоматизирано изследване на конструкциите за сеизмични въздействия съгласно българските норми.