Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Високоскоростни ж.п. линии

Високоскоростни ж.п. линии

Проектът по високоскоростни жп линии дава на студентите знания по реконструкция на жп линии за високи скорости на движение (жп магистрали), основните нормативни изисквания за оразмеряване на железопътните гари, гарови съоръжения и елементи на горното строене.

Учебни материалиПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща