Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Дисциплини /

Аграрни сгради

Аграрни сгради
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
Допълнителен език английски, руски

В лекционния курс се прави кратък исторически преглед на разположението на сградите и комплексите за отглеждането на животни от Освобождението до наши дни. Разглеждат се основните изисквания за оразмеряване на животновъдни зали - места за почивка, хранене, движение, хранителни и торищни пътеки. Особено внимание се обръща на селскостопанската техника, складовите помещения и съоръжения. Разглеждат се някои предприятия за първично преработка на селскостопанска продукция.

Други