Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект "Интегрирано планиране"

Проект "Интегрирано планиране"
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Веселина Троева
Забележка (курсов проект 100%)

Проектът има за цел да интегрира политиките на различни сектори от икономиката и да ги обвърже с развитието на територията, предоставена за проучване и проектиране в курсовия проект.