Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Управление на проекти - II

Управление на проекти - II
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р Александър Цветков
Забележка (курсова работа 50% изпит 50%)

Дисциплината има за цел да запознае студентите с интегрираното управление на проекти, с участниците в процеса и организацията на работа. Тя задълбочава познанията и доразвива уменията за управление на природните, социалните, човешките, информационните, финнсовите и времевите ресурси в процеса на планиране.