Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект - Общ устройствен план (ОУП) на град

Проект - Общ устройствен план (ОУП) на град
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Александър Александров
Забележка (курсов проект 100%)

Дисциплината има за цел чрез проследяването на всички етапи в изготвянето на Общ устройствен план да обвърже теоретичните познания с практиката. Посредством поредица от консултации с различни специалисти тя създава умения за работа в екип и отношение към компетенциите на останалите специалисти, участващи в процеса на планиране.