Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Технологии на пречистване на води

Технологии на пречистване на води
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател гост-проф. д-р инж. Иван Секулов

Курсът включва запознаване и практическо обучение по определянето на основните технологични параметри за оценка и контрол на пречиствателните станции за природни и за отпадъчни води. Демонстрират се някои съвременни технологии за пречистване на битови и производствени отпадъчни води. След успешно преминаване на курса на обучение по дисциплината, студентите придобиват знания и умения за експлоатация, управление и контрол на пречиствателни станции за природни и отпадъчни води от населени места и промишлени предприятия.