Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Водоснабдяване и канализация на сгради

Водоснабдяване и канализация на сгради

В дисциплината се дават изискванията за проектиране и оразмеряване на отделните елементи на сградните водоснабдителни и канализационни системи за студена, топла и противопожарна вода, за плувни басейни, както и за канализационните мрежи и съоръженията за локално пречистване на малки отпадъчни водни количества. След успешно завършване на дисциплината студентът може да проектира различни сградни водоснабдителни и канализационни системи.

Учебни материали
Правила за заверка