Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Маркетинг

Маркетинг

Дисциплината „Маркетинг“ има за цел да запознае студентите от спец. УУЗИ с теоретичните и методологични основи на маркетинговата концепция за фирмено управление.
В настоящата учебна програма материалът, свързан с дисциплината е съобразен с актуалните концепции, принципи, методи и инструментариум в маркетинговата теория и практика. В хода на обучението се засягат въпроси, свързани с това: как се проучват, анализират и разработват пазарите на различни продукти и услуги, с акцент върху пазара на недвижими имоти; как се управлява и използва ефективно маркетинговата информация при формирането на различни маркетингови решения; какво е съдържанието на системата за управление на маркетинговото знание в организациите; как разсъждават и действат потребителите в различните пазари и как може да се постигне повишаване на тяхната потребителска удовлетвореност; какви специфични стратегии и тактики могат да се прилагат по отношение на продуктовото; ценовото; пласментното и комуникационното поведение на организациите, с цел постигане на високи стопански резултати и конкурентоспособност.