Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Икономика на водното стопанство

Икономика на водното стопанство
Специалност Управление на водни ресурси
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стефан Цонев

Изучаването на дисциплината “Икономика на водното стопанство” има за цел да даде на бъдещите инженери знания необходими за реализацията им в условията на пазарна икономика. За целта се разглеждат основните микроикономически проблеми свързани с поведението на фирмите в различни пазарни условия. Анализират се методите за икономическа оценка на инвестиции и инвестиционни проекти. Специално внимание се обръща на проблемите свързани с ценообразуването и остойностяването на строителни проекти. Разглеждат се и някои въпроси свързани с управлението на строителните фирми.

Публикации