Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Управление на водните ресурси

Управление на водните ресурси

Студентите изучават видовете водни ресурси, тяхното разпределение на планетата и на територията на Р. България, принципи за използването на естествените водни ресурси, приоритети при управление на водоразпределението, управление на водните ресурси по пространство и време – по степен на задоволяване на водопотреблението, по прогнозни стойности за притока и разхода на вода. Вероятностно-статистически методи за управление на водоразпределението, интегрирано управление и опазване на водните ресурси.