Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Проект по сградостроителство

Проект по сградостроителство
Специалност Транспортно строителство
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател гл.ас. арх. Калин Цачев

Разработката на курсовия проект следва принципите на реалната проектантска практика на архитекта. В течение на 15-те седмици на семестъра студентите търсят въпросите и намират отговорите на: пространствено-материалната структура на обекта; оптималната композиция на функционалните елементи на сградата /единични и групови/; конструктивни решения на характерните детайли по хоризонтала и вертикала; основните водещи съображения и архитектурния работен процес, обусловени от изискванията на участващите в него инженерни специалности - ОВКИ, ВК, Ел и най-вече конструкции; придобиване основни умения и усъвършенстване на графичната култура на представяне на обекта от страна на студените при пълното и всестранно зачитане на интернационалната начертателна практика - Европейски съюз.

Правила за заверка


Други