Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по железопътно строителство

Проект по железопътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

След разработването на проекта студентите получават знания за: - Разработване на еднопътна жп линия в план и надлъжен профил. - Проектиране на отводняването: определяне мястото, вида и главните размери на водоотводнителните съоръжения. - Определяне на строителната стойност на линията. - Разработване на жп гара с необходимите товаро-разтоварни устройства за обслужване на промишлено предприятие.

Публикации


Учебни материали

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-016)
Задания по ЖС за ССС 1 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(017-036)
Задания по ЖС за ССС 2 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(037-047)
Задания по ЖС за ССС 3 - 2022
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(103-122)
Задания по ЖС за ССС 7 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(123-145)
Задания по ЖС за ССС 8 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022


Правила за заверка

Информация за дистанционно обучение за ССС
Информация за провеждане на обучението и материали за изготвяне на проекта по ЖС

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща