Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Проект по пътно строителство

Проект по пътно строителство
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател гост-проф. д.т.н. инж. Йохан Литцка

Разработвайки проекта, студентите придобиват знания и умения за оразмеряване на асфалтобетонови пътни настилки с оглед на допустимите деформации и извършване проверка на опънните и срязващите напрежения, конструиране на типови и подробни напречни профили, изчисляване на земните маси и изравняване на Брукнеров полигон. Проектът съдържа и план за отводняване на пътя, хидравлично оразмеряване и идейно-техническо решение на водосток.

Информация