Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Проект по фундиране

Проект по фундиране
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов

Проектът по фундиране представлява записка с изчисления и чертежи и обхваща следните елементи: фундаменти от двата основни типа - плоски и пилотни; укрепителни конструкции за строителните изкопи като шлицови/шпунтови стени - анкерирани и конзолни; подпорна стена в два варианта - тежка и ъглова и се изследва устойчивостта на откос и изкоп. Проектираните елементи се изготвят и представят съгласно националните правилници в областта на земната механика и фундирането.

Учебни материали