Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Проект по фундиране

Проект по фундиране
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Желю Желев

Проектът по фундиране представлява проектирането на Фундирането на пътен или железопътен мост. Обхваща изчисляването на крайна опора - устой като плосък фундамент и на средна опора стълб като дълбоко заложен фундамент - пилотен. Изчисляването е подробно, съгласно изискванията на нормите и теоретичния материал изучаван по дисциплините "Земна механика" и "Фундиране". Към плоския фундамент се проектира и укрепяването на строителната яма със стоманен шпунт в два варианта - конзолен и подпрян (анкериран).

Учебни материали