Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проект по стоманобетон

Проект по стоманобетон

В проекта се разработва (в графичен вид) цялостно решение на една етажна подова конструкция на административна сграда. На следващ етап се проектират характерни елементи от конструкцията: - Четири плочи - еднопосочно и кръстосано-армирани, едноотворни и непрекъснати; - Три греди - едноотворни и непрекъснати, вкл. една натоварена и на усукване; - Две колони с фундаментите им, бетонен и стоманобетонен; - Едно стълбищно рамо, конзолна схема; - Елементи на стоманобетонна рамка /греда и колона/. Разработките се представят чрез статико-оразмерителни изчисления и в графичен вид /армировъчни планове на елементите/.

Учебни материали

Безгредова плоча в AD
Моделиране на безгредова плоча в Advance Design

Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
проф. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, проф. д-р инж. М.Трайкова

Правила за заверка