Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проект по стоманобетонни конструкции

Проект по стоманобетонни конструкции

1. Проект на висока сграда в сеизмичен район – изчисляване и конструиране на безгредова плоча, плътна шайба и фундаментна плоча. 2. Проект на сглобяема промишлена сграда при наличието на мостови кранове, разположена в сеизмичен район - изчисляване и конструиране на покривна панела, предварително напрегната покривна греда (пълностенна, виренделова или ферма), подкранова греда, колона и чашковиден фундамент.

Учебни материали

Проект на гладка безгредова плоча
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Сеизмично изследване на стоманобетонни стенни конструкции
проф. Йордан Милев и доц. Васил Кърджиев

Моделиране на стенна конструкция
Моделиране на стоманобетонна стенна конструкция в Advance Design
Правила за заверка