Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Дисциплини /

Проект по организация и управление на строителството

Проект по организация и управление на строителството
Специалност Транспортно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Диньо Динев

Разработва се "План за безопасност и здраве", който е задължителна част от всеки инвестиционен проект. Съдържанието му се регламентира от Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП. В проекта се разглеждат: организационен план за изпълнение на строителните и монтажни работи; комплексен план-график за последователността на извършване на работите и определяне времетраенето на строителството; технологична обосновка за изпълнение на СМР; строителен ситуационен план с обосновка на временното строителство; схеми за разположение на всички необходими съоръжения по безопасност на труда, евакуационни пътища, повдигателни съоръжения, механизация и др. Проектът се състои от обяснителна записка и чертежи.