Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по помпи и помпени станции

Проект по помпи и помпени станции
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Драган Драганов

Разработваният от студентите проект се състои от две основни части: 1. водоснабдителни помпени станции; 2. канализационни помпени станции. В първата част се извършва хидравлично оразмеряване на тръбопроводите и определяне на характеристиките им, графично определяне на работната точка на помпите, избор на помпи и проектиране на водоснабдителна помпена станция. Във втората част от проекта същата процедура се извършва за канализационна помпена станция. Към проекта е включено провеждането на лабораторно упражнение за запознаване на студентите с устройството и основните елементи на центробежна помпа и заснемането на характеристиката Q-H на такъв тип помпи.

Учебни материали