Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Дисциплини /

Проект по стоманобетон и масивни конструкции

Проект по стоманобетон и масивни конструкции
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Масивни конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Владимир Янчев

Проектът съдържа разработване на кофражен план на базата на архитектурно разпределение с размери различни за всеки студент. Изчисляват се и конструират следните конструктивни елементи на сградата: еднопосочноармирана плоча - коридор, многотворна еднопосочноармирана плоча - изложбена зала по методите еластична система и преразпределение на усилията, кръстосаноармирани плочи с конзолен балкон по горните два метода, конзолно стълбище, проста греда, непрекъсната греда, условно центрично натисната колона, фундамент под колоната във два варианта - бетонов и стоманобетонов. За всички гореизброени елементи се изготвят конструктивни чертежи.

Правила за заверка