Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по водоснабдяване и канализация на сгради

Проект по водоснабдяване и канализация на сгради
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател проф. д-р инж. Ганчо Димитров

В дисциплината се разработва проект за водоснабдяване и канализация на жилищна сграда. Извършва се проектиране и оразмеряване на водопроводната мрежа за студена, топла, циркулационна и противопожарна вода, на канализационната мрежа, както и съоръженията свързани с тези инсталации. След успешно завършване на дисциплината студентът може да проектира различни сградни водоснабдителни и канализационни системи.