Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Сградостроителство

Сградостроителство
Специалност
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател гл.ас. арх. Румен Грънчаров

Дисциплината дава основни знания за елементите на сграда и тяхната пространствена организация. Разглеждат се основните принципи на структуриране на носещата конструкция в съответствие с пространствените и функционални характеристики на сградата и решението на отделните елементи с оглед на техните функции, различните структури и технологично изпълнение. При разработката на курсовия проект се усвояват основни проектантски умения по отношение на взаимодействието “пространство - материална структура”, изразени в: оптимално композиране на носещата конструкция съгласно архитектурно-функционалното и обемно-пространствено решение на сградата; адекватен подбор и разработка на елементите на неносещите подсистеми -фасадни и преградни стени, окачени тавани, дограма и др.

Учебни материали


Други