Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Проект по стоманени и дървени конструкции

Проект по стоманени и дървени конструкции

Дисциплината "Стоманени и дървени конструкции" за специалността "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите" има за цел да запознае студентите с основните принципи на проектирането и изпълнението на носещи конструкции от стомана и дърво. Разглеждат се най-важните типове конструктивни елементи, съединенията и съединителните средства, както и основните композиционни решения и конструктивни системи за едноетажни и многоетажни сгради със стоманена конструкция. Тъй като всеки един от двата вида конструкции има специфични особености, лекционният курс е разделен на две части. Първата част е посветена на стоманените конструкции, а втората - на дървените конструкции.

Публикации