Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по пречистване на природни води

Проект по пречистване на природни води
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател проф. д-р инж. Петър Калинков

След успешната защита и получаване на положителна оценка на разработения проект, студентите придобиват широки познания и практически умения при избора на технологични схеми и състав на пречиствателните съоръжения, необходими за пречистване на природни води при различни качества на суровата вода Те следва да могат да извършват хидравлично и технологично оразмеряване на различни конструкции смесители, утаители, камери за реакция, избистрители, бързи филтри, съоръжения за обеззаразяване, озониране и омекотяване на водата, съоръжения за съхраняване, подготвяне и дозиране на реагенти, както и остойностяване, техникоикономическо сравнение и избор на най-ефективен вариант за пречистване на водата.

Информация