Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по пречистване на отпадъчни води

Проект по пречистване на отпадъчни води
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ирина Костова

Проектът включва проектиране на пречиствателна станция за битови отпадъчни води на дадено населено място. Определят се количествата и състава на отпадъчните води в сухо време и по време на дъжд; замърсителните товари и концентрации на вход и изход на пречиствателната станция; необходимата степен на пречистване; избор на подходяща технологична схема; оразмеряване на съоръженията за механично и биологично пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките, получени в пречиствателния процес. Изчертават се основните съоръжения, надлъжен профил по пътя на водата и генерален план на пречиствателната станция. Придобитите практически умения позволяват на дипломираните специалисти да проектират градска пречиствателна станция за отпадъчни води.