Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по водоснабдителни мрежи и съоръжения

Проект по водоснабдителни мрежи и съоръжения
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Цочо Цанков

След изучаване на дисциплината студентите придобиват практически умения и опит да проектират водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води. водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, съоръжения по водопроводите и водопроводните мрежи. В дисциплината се дават и необходимите знания и информация за непосредствено инженерно приложение на изучавания материал.