Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по газоснабдяване

Проект по газоснабдяване
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Аличков

Разработва се проект в идейна фаза за газоснабдяване на населено място. Проектът включва проектиране на двустепенна газоснабдитепна система, включваща всички необходими елементи: газопроводни мрежи за ниско и високо налягане; газорегулаторни пунктове; автоматизирани газорегулаторни станции, спирателни кранове и др. Извършва се хидравлично оразмеряване на сключена газопроводната мрежа с ниско и високо налягане. След успешна защита на курсовия проект, студентите придобиват знания и умения за технологично проектиране на газоразпределителни мрежи на населени места.