Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по канализационни мрежи и съоръжения

Проект по канализационни мрежи и съоръжения
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Обучението включва разработване на курсов проект на канализационна мрежа на населено място, включително и на основните съоръжения по нея. Част от хидравличните изчисления се извършват по класическа оразмерителна методика с оглед нагледно усвояване на съответните технологични процедури. Цялостното хидравлично оразмеряване на мрежа се извършва с помощта на специализиран програмен продукт. След успешна защита на курсовия проект по дисциплината, студентите придобиват знания и умения за технологично проектиране и строителство на канализационни системи и съоръженията към тях.

Учебни материали