Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по ВК мрежи и съоръжения

Проект по ВК мрежи и съоръжения
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Цочо Цанков

След завършване изучаването на дисциплината студентите получават практически умения и опит да проектират водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, свързани с вземането, транспортирането и разпределението на водата за нуждите на населените места и промишлеността; водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води; мрежи и съоръжения за транспортиране, разпределение, събиране и отвеждане на водата; напорно-регулиращи съоръжения.