Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по пречистване на битови и промишлени отпадъчни води

Проект по пречистване на битови и промишлени отпадъчни води
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Обучението включва разработване на курсов проект на пречиствателна станция за отпадъчни води от голямо населено място. Извършва се подробно технологично оразмеряване и проектиране на основните съоръжения по пътя на водата и утайките. След успешна защита на курсовия проект по дисциплината, студентите придобиват знания и умения за технологично проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.

Учебни материали

ПБПОВ - Упражнение № I.01
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.02
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.03.01
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.03.02
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.04
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.06
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.07
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.08
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.09
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № II.10
ас. инж. Б. Инджов