Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Проект по третиране на твърди отпадъци

Проект по третиране на твърди отпадъци
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Драган Драганов

В проекта се извършва определяне на количеството и състава на твърдите битови отпадъци от населено място и се прогнозира количеството и състава им за определен период. Определят се броя на съдовете за събиране на отпадъците и броя на необходимите машини за транспортирането им. Извършва се технологично оразмеряване на претоварваща станция и технологично проектиране на депо за третиране на твърдите отпадъци.