Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Проект по инженерна хидрология и океанология

Проект по инженерна хидрология и океанология

Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ключова крива, характеристики на годишния отток и неговото вътрешногодишно разпределение, оразмерителни високи вълни и ретензиране във водохранилището, екологични минимални водни количества, ветрово вълнение и неговите оразмерителни характеристики.