Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти

Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Тодор Костадинов

В учебния курс се разглеждат основните етапи и спецификата на устройственото и инвестиционно проектиране на големи инфраструктурни обекти, спортни комплекси, курорти и вилни селища. След завършване на курса на обучение студентите ще получат необходимата квалификация за пълноценно участие в проектирането на големи комплексни обекти.