Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Сградостроителство

Сградостроителство

Основната цел на лекционния курс е да се запознаят студентите с основните елементи на сградата, тяхната специфика като части от цялото, конструктивните им решения, материалите и детайлите на изпълнение. Разглеждат се както традиционните, така и най-новите решения в сградостроителството у нас и в чужбина. Застъпени са преди всичко сградите от жилищното и обществено строителство, тъй като елементите и конструктивните решения на промишлените, аграрните и други подобни сгради са най-често опростена разновидност на сградите с гражданско предназначение. Учебният материал е разпределен в десет теми, в които по отделно се изучават конструктивните елементи на сградата

Правила за заверка


Други