Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Проект по речна морфология и корекция на реки

Проект по речна морфология и корекция на реки

В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Изчисления за определяне на линията на свободната водна повърхност за естествен речен участък, План на речното течение, Основни морфологични зависимости, Хидравлични изчисления за типов корекционен напречен профил, Трасиране на коригираната река, Проектиране на необходимите корекционни съоръжения, Надлъжен профил, технология на изпълнение.