Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Проект по инженерна хидрология - І част

Проект по инженерна хидрология - І част

Студентите последователно изчисляват радиационен баланс на зададена територия от земната повърхност, потенциала на изпарение и сумарното изпарение, разработват характеристики на валежите и изследват процеса на инфилтрация в почвата и формиране на повърхностен и подземен отток. Проектът завършва с оценка на елементите на водния баланс за изследваната територия.