Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Проект по инженерна хидрология - ІІ част

Проект по инженерна хидрология - ІІ част
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стефан Модев

Студентите разработват подробно приложението на статистическите и воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни - ключова крива, характеристики на годишния отток и неговото вътрешногодишно разпределени, оразмерителни високи вълни и ретензиране във водохранилището, екологични минимални водни количества, изпарение и воден баланс на водохранилището.