Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Проект по хидравлика - I част

Проект по хидравлика - I част
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Кръстю Даскалов

В проекта се разработват въпроси от лекционния курс с определено практическо приложение както следва: Хидростатично налягане и натиск; Приложение управлението на Бернули; Хидравлика на откритите течения; Преливници; Енергогасители, Хидравлично оразмеряване на двойно трапецовиден напречен профил на участък от река, Определяне на подприщването от мост, Местната ерозия около мостови опори; Нормална дълбочина в призматичен напоителен канал, Хидравлично оразмеряване на тръбен водосток.