Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Дисциплини /

Компютърни системи в строителното проектиране

Компютърни системи в строителното проектиране

Основни принципи за проектиране, изграждане и експлоатация на компютърни системи. Илюстрация на методологично осигуряване с метода на крайните елементи. Усвояване на базови умения за работа със системата SAP2000.

Учебни материалиПравила за заверка