Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Дисциплини /

Проект по проектиране на пътища и възли

Проект по проектиране на пътища и възли
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Иван Трифонов

Студентите придобиват умения да проектират два варианта от трасето в ситуация с изчисляване на елементите на всички хоризонтални и преходни криви, надлъжни профили на вариантите с вертикални криви, да определят напречния габарит, да сравняват вариантите по геометрични и транспортно-експлоатационни характеристики и да правят избор на вариант. Проектът съдържа така също уширение, надвишение и изследване на видимост в хоризонтална крива, съставяне на картограма за транспортното натоварване и избор на схемата на пътен възел, геометрично решение на възела в ситуация, нивелетно решение на основните направления и връзките, план за отводняване, сигнализация и маркировка

Информация