Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по железници (общ курс)

Проект по железници (общ курс)
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Разработването на проекта дава знания на студентите за: - Проектиране на жп линията в план и надлъжен профил. - Прилагане на типови напречни профили. - Определяне на мястото, вида и основните размери на водостоците. - Разработване на жп гари.

Учебни материали

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща