Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по проектиране и строителство на железопътни линии

Проект по проектиране и строителство на железопътни линии
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стойо Тодоров

Разработването на проекта дава знания на студентите за: - Проектиране на плана, надлъжния и напречния профили на жп линията. - Сравняване на жп варианти. - Извършване на строителство на земните работи съгласно Брукнеров полигон. - Разработване на подробни планове и надлъжни профили за едно междугарие.

Конспекти

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров

Учебни материали
Курсови задачи и задания


Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща