Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по горно строене и поддържане на железния път

Проект по горно строене и поддържане на железния път
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Проектът по горно строене и поддържане на железния път дава знания по: - Оразмеряване на елементите на горното строене: релси, траверси, жп скрепления и баласт. - Оразмеряване на безнаставов релсов път. - Проектиране на обикновена жп стрелка.

Учебни материали
Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща