Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Дисциплини /

Проект по специални железници

Проект по специални железници

Курсът по "Специални железници" pа студените от специалността “Транспортно строителство” , специализация “Железопътно строителство” включва разработване на курсов проект за товарна въжена линия. Проектира се в план и надлъжен профил. След завършване строителният инженер може  да проектира въжени линии, ски влекове, трамвайни линии, метрополитени и други специални железници - самостоятелно и в колектив.

        Анотация

        Курсовият проект по дисциплината "Специални железници" включва:

        - Проектиране на товарна висяща въжена линия в план и надлъжен профил.

        - Тягови изчисления на въжени линии.

        - Определяне на необходимия тягов двигател.

        - Оразмеряване на фундамента на опорен стълб.

Учебни материали
Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща