Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Дисциплини /

Специализирани компютърни технологии - ALLPLAN "NEMETSCHEK"

Специализирани компютърни технологии -  ALLPLAN  "NEMETSCHEK"
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Данаил Недялков
Допълнителен език английски

Курсът въвежда в методите за компютърно чертане с комплексния продукт ALLPLAN FT - "NEMETSCHEK", специализирана за архитектурно-строително проектиране. Изучават се основите на двумерно и тримерно чертане, визуализация и анимация на архитектурни обекти. Завършването на курса дава на студентите основни умения за създаване на примерни 2-D и 3-D компютърни модели.

Учебни материали

BIIIM
xxx