Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Основи на правото

Основи на правото
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател адв. Павлина Кючукова

Дисциплината формира познание за основните понятия в теорията на правото, разгледани в тяхната функционална зависимост и логическа последователност, като: правни норми, субекти на правото, субективни права и задължения, право и дееспособност на физическите лица, специфика на юридическите лица като субекти на правото. Разглеждат се ключови проблеми при сделки, предпоставки за недействителност и правни последици, въпросите на надлежното представителство, погасителната давност и основни понятия на административното право.