Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Финансова математика

Финансова математика
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Цанко Дончев

Математическата икономика изучава аналитичните и математически аспекти на модерната икономика. Курсът ще бъде увод във финансовата математика. Ще се изучава главно пазарната динамика (търговия, заеми, лихви и управления на финансови ресурси). Основният математически инструмент е изследване на операциите (линейно, нелинейно и динамично програмиране, а така също и теория на игрите) и елементарна математическа статистика.