Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Строителни материали и изолации

Строителни материали и изолации

Дисциплината осигурява съвременни познания в областта на строителните материали и изолациите (хидро-, топло-, звуко-, антикорозионни и противопожарни). Разглеждат се строително-техническите свойства на различните видове строителни материали, използвани при строителството на сгради и съоръжения, а така също и рационалните области на тяхното приложение. Студентите ще бъдат запознати с проектирането и изпълнението на съвременни изолации на сгради и съоръжения.