Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Търговско и облигационно право

Търговско и облигационно право
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател адв. Павлина Кючукова

Дисциплината осигурява познания за основните институти и правни фигури в областта на търговското и облигационното право, разглежда основни понятия като:"търговец", "видове търговци" и начините на тяхното конституиране, специалните изисквания на законодателя при осъществяване на търговския оборот, характера на правата и задълженията на субектите в гражданското право, "договора" като най-разпространения вид правна връзка между субектите, процесуално-правния ред за защита при неизправно поведение на участниците в оборота.